FERROS PRUDENCI Fabricació Lleida Lleida
FERROS PRUDENCI Fabricació Lleida Lleida
FERROS PRUDENCI Fabricació Lleida Lleida

TALL A MIDA

Tall a mida de bigues, tubs, platines, i massissos de fins a 300 mm.de diàmetre.

SOLDADURA HOMOLOGADA

Soldadura homologada en TIC, rútil i bàsic.

FABRICACIÓ D'ESTRUCTURES I FERRALLA ARMADA

Disposem de la infraestructura necessària per a la realització d'estructures metalocas i la fabricació de ferro armat.

ZIZALLA PRODUCTE PLA

Tall de xapa fins a 10 mm i 3 metres de llarg.

PLEGADORA

Plegat fins a 5 mm i 3 metres de llarg.

TRANSPORT

Camions propis, equipats amb grua per a la descàrrega dels materials.